اطلاعات تماس

فرم تماس

قسمتهای ضروری*

اطلاعات تماس

برای تماس با ما هر کدام از گزینه های موجود را که با ان راحت هستید را انتخاب کنید ، مشتاقانه منتظر تماس شما هستیم .


 

شعبه اول :

آدرس : تــــهـــران ، سـعادت آباد

بــیـن ســـــــــرو و شـــهــــرداری

بـــهـار پنـجم ، پلاک 20 ، واحـد 1

شماره تماس :

021-22084577

--------------------------------------------------

شعبه دوم :

آدرس : تــــهـــران ، انــتهــای بــزرگـــراه

آیت اله سعیدی ابتـدای خیابان باغ فیض

مـــجـــتمع تــجاری نگـــین ط 1 واحد 70

شماره تماس :

021-56693409


 

پست الکترونیکی :

Info@idealno.ir