آپلود سنتر

image

تصاویر چرا حذف میشوند؟

ما میتوانیم در هر زمان اقدام به حذف تصاویر با مدرک و ادله ی کافی کنیم. ما این کار را جدای آنکه سزاوارش هستیم یا نه تنها و تنها برای حفظ منافع و کاربران انجام میدهیم و مطمئنا هیچ تصویری بدون ادله ی کافی و یا به دلیل عقاید خاص مدیران سایت حذف نخواهد شد!

کاربران موظف هستند که قوانین سرویس هایمان را مطالعه کنند . رایگان است و ساده ! ولی قوانین خودش را هم دارد

 

حقوق معنوی آثار

 در قبال تصاویر و فایل های بارگذاری شده ی کاربران هیچ گونه مسئولیتی را نمیپذیرد و تمامی مسئولیت ها بر عهده ی شخص بارگذارنده ی فایل است

در موارد نقض حقوق معنوی نیز در صورتی که فکر میکنید ما میزبان فایلی هستیم که ناقض حقوق معنوی شماست میتوانید با استفاده از فرم تماس با ما این موارد را به اطلاع ما برسانید. دقت داشته باشید ما هیچگاه تضمین صد در صدی در قبال حذف تصاویر به شما نمیدهیم ولی در صورتی که شما صاحب حقوق باشید مطمئنا موارد ناقض حقوق از دسترس خارج خواهند شد

سند ارسالی باید توسط صاحب اثر تنظیم و دارای امضای رسمی صاحب اثر باشد در غیر اینصورت به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین شما موظفید توضیحات کامل در مورد موارد نقض شده را به اطلاع ما برسانید .

تمامی موارد ارسالی حداکثر بین 3-5 روز کاری بررسی و رسیدگی خواهند شد و شما موظفید از ارسال چند باره ی درخواست بپرهیزید. در غیر اینصورت به درخواست شما ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین هر گونه مشکلات احتمالی و غیر قابل پیش بینی همچون مشکلات اینترنتی ، سیل ، زلزله و ... نیز میتواند در زمان بررسی تاثیر گذار باشد.